Hoppa till innehållet

Genomförda uppdrag

Här hittar du ett urval av uppdrag jag är och har varit engagerad i.

 

Samverkansledare, Orminge Centrum, Nacka kommun – JM Entreprenad

Samverkansledare i entreprenaden vid genomförandefasen som består av olika etapper. Leda workshops och andra aktiviteter som stimulerar till att uppnå önskat samarbetsklimat både med tjänstemän och yrkesarbetare.

September 2019 – pågående

   

Samverkansledare, E12 Röbäck – Norra Länken inom Umeå

Samverkansledare i 3 olika projekt/entreprenader vid genomförandefasen med ansvar att leda arbetet kring samverkansprocessen. Leda workshops och andra aktiviteter som stimulerar till att uppnå önskat samarbetsklimat.

Mars 2019 – pågående

   

Projektansvarig för nyproduktion av kontorsbyggnad Boden Business Park – Partneringprojekt med Skanska

Kontorsbyggnad på 5400 m2 bestående av 2 st 3 våningshus med ljusgård emellan. Byggnaden består av bla gym, storkök (300 port) samt restaurang. Ljusgården planeras med multifunktion (hörsal, eventyta, café, lounge mm). Entreprenadkostnad 145 Mkr plus hyresgästanpassningar.

Dec 2017 – pågående i slutfasen tom maj 2020

   

Stadsutveckling Södertälje C, Upphandlingsstöd

Samordna och vara stöd för Södertälje Kommuns Samhällsbyggnadskontor angående kravställande vid upphandling av konsultgrupp/-er för stadsutvecklingsprojektet kring Södertälje C och omkringliggande gator och parker.

Juni –aug 2017

   

Partnering-/samverkansledare, Haraholmens Logistikcentrum, Piteå
Skanska/Piteå Hamn

Samverkansledare i projektet med ansvar att lägga upp och leda arbetet kring samverkansprocessen i projektet. Leda workshops och andra aktiviteter som stimulerar till att hitta arbetsmetoder som uppnår önskat projektresultat och samarbetsklimat.

Maj 2017 – febr 2018

   

Biträdande projektledare, Nya Tiundaskolan inkl idrottshall, ByggDialog/Uppsala Skolfastigheter AB

Biträdande projektledare med avdelat ansvar för att samordna de verksamheter som ska ingå i den nya skolan samt projekteringsledare program och uppföljning löpande under produktion – Förskola samt Förskoleklass till åk 9 samt fritidsverksamhet, ca 1044 elever och 150 vuxna. Partneringprojekt. Investering ca 450 Mkr.

Maj 2015 –
maj 2018

   

Partneringledare, TRV Nationellt program för Fjärrblockeringsstationer Samverkansledare i 2 olika delprojekt med ansvar att leda arbetet kring samverkansprocessen i projekten. Leda workshops och andra aktiviteter som stimulerar till att uppnå önskat samarbetsklimat samt stötta programansvarig och projektledare i att strukturera och förtydliga mål, ansvarsområden och arbetssättet Samverkan – Basnivå TRV.

Mars 2016 – mars 2018

   

Strategiskt processledare/rådgivare avseende strategiskt partneringavtal med entreprenörer, Stockholmshem Ombyggnadsavd

Utbilda, coacha och leda som partneringledare både internt på Stockholmshem samt tillsammans med avtalade entreprenörer. (NCC, JM entreprenad samt Byggpartner)

Maj 2015 – juni 2018

   

Samverkansledare, Östermalmshallen, Stockholms stad

Samverkansledare i projektet med ansvar att lägga upp och leda arbetet kring samverkansprocessen i projektet. Leda workshops och andra aktiviteter som stimulerar till att uppnå önskat samarbetsklimat.

Sep 2013 –
maj 2016

 

 

Samverkansledare, Västra stambanan, Spårbyte Alingsås – Göteborg samt Kontaktledningsbyte, etapp 4, TRV

Samverkansledare i 2 olika entreprenader av Totalentreprenad med ansvar att leda arbetet kring samverkansprocessen i projekten. Leda workshops och andra aktiviteter som stimulerar till att uppnå önskat samarbetsklimat.

Januari 2015 – jan 2017

   

Partneringledare, Odenslunda skola, Upplandsväsby kommun

Partneringledare i projektet med ansvar att lägga upp och leda arbetet kring samverkansprocessen i projektet. Leda workshops och andra aktiviteter som stimulerar till att uppnå önskat samarbetsklimat. Ingår även i projektets styrgrupp/projektråd.

Sep 2014 – dec 2015

   

Processledare/samverkansledare, Tiundaskolan, Uppsala Skolfastigheter AB

Samverkansledare i projektet med ansvar att lägga upp och leda arbetet kring samverkansprocessen i tidigt skede av projektet. Leda workshops och andra aktiviteter som stimulerar till att uppnå önskat samarbetsklimat.

December 2013 – juni 2014

   

Samverkansledare, Igelsta grundskola F-9, Telge Fastigheter AB/Skanska

Samverkansledare i projektet med ansvar att lägga upp och leda arbetet kring samverkansprocessen i projektet. Leda workshops och andra aktiviteter som stimulerar till att uppnå önskat samarbetsklimat.

Oktober 2013 – september 2014

   

Samverkansledning, Väg 40, Ulricehamn, Trafikverket

Samverkansledare i 3 olika entreprenader vid genomförandefasen med ansvar att leda arbetet kring samverkansprocessen i projektet. Leda workshops och andra aktiviteter som stimulerar till att uppnå önskat samarbetsklimat.

mars 2013 – januari 2015

   

Gruppchef Projektledning, White Arkitekter AB

Inhyrd gruppchef på Stockholmskontoret.

Sep 2012 –
juni 2013

   

Fastighetsutveckling, Bruksområdet, Hälleforsnäs

Projektledare med fokus på den fortsatta utvecklingen av Bruksområdet i Hälleforsnäs. Samordning av utvecklingsprojekt och olika intressegrupper, teknisk rådgivning mm

augusti 2011 –mars 2013

   

Värdegrundsarbete, Barn- och ungdomsenheten, Social- och omsorgskontoret, Södertälje kommun

Skapa en gemensam värdegrund för en personalgrupp på 150 personer som flyttar samman till öppna kontorslandskap. Arbetet genomfördes genom ett antal workshops.

Okt –dec 2011

   

Förstudie, Bruksområdet, Hälleforsnäs

Genomförde förstudie med syfte att göra en nulägesanalys samt att tydliggöra och sammanställa de idéer och förslag som fanns avseende bruksområdets framtida utveckling.

maj – aug 2011

   

Samverkans workshops, E18, Hjulsta - Kista

Processledare för startworkshop för flera delentreprenader inom projekt E18. Planera, genomföra och dokumentera. Även enkätundersökningar och Uppföljnings WS.

2010 – 2012

   

Glasberga Äldreboende, Södertälje, Telge fastigheter/Skanska

Uppdrag som samverkansledare/processledare, Workshops och enkätundersökningar samt workshop med yrkesarbetarna.

Dec 2010 –
sep 2012

   

Elverket 2, Ombyggnad kontor för Socialkontorets, Barn- och ungdoms enheten, Telge Fastigheter/Skanska

Uppdrag som samverkansledare/processledare. Workshops och enkätundersökningar samt workshop med yrkesarbetarna.

Nov 2010 –
dec 2011

Strategiskt samverkansavtal med entreprenör, Telge AB

Samverkansledare/processledare: Planera, genomföra och dokumentera start workshop avseende övergripande samverkansavtal mellan Telge AB och NCC.

Mars 2011

   

Strategiskt samverkansavtal med entreprenör, Telge AB

Samverkansledare/processledare: Planera, genomföra och dokumentera start workshop avseende övergripande samverkansavtal mellan Telge AB och Skanska AB.

oktober 2010

   

Projektledare Ny Cyklon, M4, SSAB Oxelösund AB
Projekt- och projekteringsledare industiprojekt. Miljöåtgärd för att öka reningsgraden av masugnsgasen. Uppskattad delprojekt kostnad 25 MKr.
Del i projekt Masugnsomställning M4, 2011.

Sep 2010 –
dec 2011

   

Samverkans workshops, Norra Länken, Vägverket/Trafikverket

Processledare för startworkshop för ett flertal delentreprenader inom projekt Norra Länken. Planera, genomföra och dokumentera. Även enkätundersökningar och uppföljnings-WS.

2009 - 2011

   

Nybyggnad F-9 skola, Telge Hovsjö AB

Projektledare i tidigt skede för framtagande av programhandling för nybyggnad av F-9 skola i Hovsjö. Process i nära samarbete med arkitekt, fastighetsägare och brukare. Program baserat och utvecklat utifrån Södertälje skolmodell.

2008 - 2009

   

Hölö Allaktivitetshall och Förskola, Telge Fastigheter

Projektledare i tidigt skede för samordning av flera projekt i Hölö.
Projektledare för framtagande av program för Allaktivitetshall i nära samarbete med verksamheterna och arkitekt. Drivande i utformandet av upphandlingsunderlag för att driva projektet med samarbetsformen Partnering. Därefter Styrgruppsrepresentant. Delad utförande entreprenad. Projektkostnad ca 70 milj SEK

2007 – 2010

   

Förskola Nova Riksten, Botkyrka Kommun, Fastighetskontoret.

Projekt- och projekteringsledare för nybyggnad av förskola i nyexploaterat område. Mycket nära samarbete med brukarna och fastighetsägaren.
Tidigt skede (programhandling) samt fortsatt projektering och produktion.
Delad utförande entreprenad. Projektkostnad 60 Mkr.

2006 – 2008

   

Delprojektledare Cyklon vid masugnsomställning, SSAB Oxelösund AB

Projektledare industri projekt. Uppskattad delprojekt kostnad 14 MKr.
Del i projekt Omställning Masugn M2. Total projektkostnad ca 130 M SEK.

2006

   

Ombyggnad Flerbostadshus, Hyresbostäder i Norrköping AB

Projektledare i tidigt skede, för kategoriboende ”Seniorer”, 14 våningar,
ca 5 700 m². Projektet förbereddes för upphandling med partnering. Uppskattad projektkostnad 60 M SEK.

2005 - 2006

   

Kårhus Norrköping, Henry Ståhl Fastigheter AB, Norrköping

Projekt- och projekteringsledare. Mkt nära samarbete med studenterna.
Byggyta Ca 2 000 m². Projektkostnad 21 milj SEK.

2004 - 2006

   

Smedjan köpcentrum, Luleå

Projekt- och projekteringsledare för hyresgästanpassning, byggledare samt i första ombyggnadsskedet handläggare för A-projektering. Kund: Konsum Norrbotten Ek. fören. Om- och tillbyggnad av Domus varuhus till köpcentrum. Tidig upphandling av entreprenörer. Riktpris med incitament. Till viss del Samverkans entreprenad. Total byggyta 14 000 m2, ca 130 milj SEK

2001-2002

By Formsmedjan. Powered by Yago